Mapování kreativních průmyslů je základem pro kreativní ekonomiku regionů, obzvláště v ohledu na rozvoj kreativních clusterů a následnou identifikaci stakeholderů a sítí. Článek se týká tématu, v kterém probírá metody kvalitativní analýzy sekundárních dat o komerčních kreativních průmyslech, jež pochází z veřejně dostupných zdrojů a odkrývají nedostatky obsažené v databázích České a Slovenské republiky. Provedené mapování bere v potaz přínos časového faktoru, kde se ukazují výrazné rozdíly mezi podniky v hlavních městech Česka a Slovenska. Článek přispívá k zavedení nových rozvojových strategií kreativních clusterů a kreativních průmyslů jako nástrojů pro podporu kompetitivnosti na úrovni měst.