Publikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívanými v kreativním průmyslu a kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů, přiblížit strukturu kreativního průmyslu a s využitím statistických dat ukázat zastoupení právních forem podnikání. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu představení možností využívání ekonomických nástrojů na příkladu činoherních divadel, hodnocení efektivnosti investic, dále problematice vícezdrojového financování včetně objasnění fundraisingu a logistiky, která dotváří základní ucelený rámec elementárních nástrojů řízení organizací v kultuře. Samostatná pozornost pak byla věnována účetnictví a účetním výkazům, které jsou autory uvedeny v příloze.