Studie je pokusem o zachycení přímého a nepřímého společensko-hospodářského vlivu kulturního odvětví v Evropě a tak o vyhodnocení jeho přínosu k Lisabonské agendě.