Shánění financí pro neziskovky je vždy výzvou, což platí o to více v neustále se měnících ekonomických podmínkách. Kniha Efektivní fundraising pro neziskovky (Effective Fundraising for Nonprofits) nabízí rady a příběhy o úspěšném fundraisingu od více než čtyřiceti zkušených fundraiserů, zaměstnanců nadací, žurnalistů a další. Čtenář se tak dozví jak žádat o granty korporace a nadace, jak jednat s individuálními dárci nebo jak plánovat speciální události s cílem shromáždění peněz pro neziskovku.