Peter F. Drucker nám připomíná, že směrodatnou dovedností manažera je schopnost „udělat ty správné věci“ (get the right things done). To obvykle zahrnuje i to, co ostatní přehlédli nebo vyhnout se neproduktivnímu. Inteligence, představivost i znalosti mohou u manažera přijít vniveč, pokud si neosvojí mentální návyky, které by tyto vlastnosti dotáhly až k výsledkům.

Drucker rozlišuje na pět praktik nezbytných pro efektivitu v byznysu, které mohou a musí být naučeny. Ukazuje specifika potřebných schopností manažera a přináší do starých a zdánlivě zřejmých obchodních situací nové vhledy.