Článek se zabývá jistými důsledky agendy kreativních průmyslů pro Čínu, jak je už načrtli někteří komentátoři. Mnoho z nich pokládalo kreativní průmysly za nezbytné, pokud by se Čína měla posunout od napodobující, nízkohodnotové ekonomiky k inovativní, vysokohodnotové. Někdo namítá, že taková dráha je nereálná bez plného přechodu k liberálnímu kapitalismu a demokracii – tedy nejenom skrze odstranění cenzury, ale zavedením „osvícených hodnot“. Jiní tvrdí, že sám rozvoj kreativních průmyslů bude stimulem společenské a politické změny. Tento text vyjadřuje názor, že kreativní průmysly si dopředu berou jisté prvky z konceptu kulturních průmyslů a propojují je do podoby nového plánu rozvoje ekonomiky. Ačkoli taková agenda pro čínskou vládu představuje problém, sama neimplikuje radikální politickou změnu, jak tvrdili řečení komentátoři. Kreativní průmysly, jako část informační ekonomiky spíše než jako kulturní politika, mohou být čínským režimem adoptovány v podobě „běžného byznysu.“