V tomto článku se autoři snaží o vystavění pojmového rámce, nutného k otestování možné kauzality mezi generací s regionálními příjmy a zaměstnanci v kulturním a kreativním sektoru. Studii vypracovali s pomocí Evropských regionálních dat z let 1999–2008.