Tento článek je rozdělen do čtyř částí. První mapuje rozsah tvůrčího klastru, který zahrnuje jak „upstream“ umění, tak i „downstream“ aplikace.
Druhá část příspěvku hodnotí ekonomický dopad tvůrčího klastru a popisuje jeho hmatatelné i nehmotné příspěvky do ekonomiky.
Třetí část srovnává kreativní odvětví Singapuru s vedoucími zeměmi, aby bylo možno zíksat představu o současné pozici a možnostech pokroku v Singapuru.
Závěrečná část pojednává o politických důsledcích pro Singapur vyplývajících z této studie.