Dne 12. května 2011 se konal v rámci veletrhu Svět knihy diskusní pořad, který připravil Institut umění – Divadelní ústav. Pod názvem E-knihy – právo a praxe se zabýval praktickými a legislativními otázkami elektronických knih, které v současnosti začaly formovat i český knižní trh a služby knihoven. Zpráva předkládá shrnutí diskuse.