Mezi hlavní cíle E-Connectoru patří poskytnout jasný obraz existujících zdrojů ve vztahu ke KKP, digitalizaci umění a humanitních věd a kulturní mobilitě, vyvarujíc se přitom duplicit. Chce ukázat rozmanitost iniciativ od sítí k projektům, magazínům a platformám. Reflektuje přitom tyto průmysly v Asii a Evropě a přitom upozorňuje na nevyváženosti a mezery v přístupu ke znalostem. Také identifikuje klíčové zdroje pro přístup k informacím ze sfér umění a kultury a usnadňuje informační monitoring osobám zodpovědným za správu obsahu webů a jiných platforem.