Tato kniha ustavuje nové úkoly a měnící se role kulturních politik souvisejících s kulturní rozmanitostí a nově se rozvíjejícími digitálními kulturami a upozorňuje na působivý fenomén nových cest a nových aktérů v komunikaci, které oznamují restrukturalizaci globálního kulturního prostoru . Vzájemné propojení kulturní rozmanitosti, mezikulturní komunikace a digitální kultury vyjadřuje nové přístupy a vyhlídky na kulturní rozvoj a mezinárodní kulturní spolupráci.