Současná debata o řízení a procesech kreativních průmyslů ve městech a regionech osciluje mezi dvěma přístupy: první se zaměřuje na individuální kreativní talent založený na díle R. Floridy, druhý pohlíží na firmy a systémy firem jako na kreativní klastry. V úvodní poznámce se autoři věnují kritickému přezkoumávání hlavních příspěvků na obou stranách a tvrdí, že je třeba je sloučit, především kvůli cíli utvářet současný politický diskurz.