Zpráva se zabývá dopadem vládních protiepidemických opatření – přijatých v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru v době od 10. března 2020 do června 2021 – na fungování vybraných kulturních odvětví v České republice.

Soustředí se na tři vybraná odvětví kulturních průmyslů (hudba, film a divadlo). Zvláštní pozornost věnuje digitální distribuci kulturního obsahu. Zajímá se především o zkušenost aktérů s dopadem protiepidemických opatření na jejich stávající distribuční strategie a obchodní modely. Zkušenost s alternativními strategiemi distribuce kulturního obsahu prostřednictvím webcastingu, streamovacích služeb, nových technologií a netradičních způsobů kontaktu s publikem.

Zpráva hledá odpověď rovněž na obecnější otázku, co epidemická krize odhalila o fungování zkoumaných kulturních odvětví a postavení jejich aktérů v České republice. Výzkumná zpráva popisuje zkušenosti postižených aktérů, a identifikuje překážky a příležitosti, které stávající či nové způsoby digitální distribuce kulturního obsahu v době protiepidemických opatření přinášejí.