Průzkum ekonomické situace 1063 praktikujících profesionálních australských umělců poskytuje informace o hospodářské situaci profesionální umělecké praxe napříč všemi hlavními oblastmi umění kromě filmu. Tento průzkum byl proveden v roce 2002 a pokrývá  rozpočtový rok 2000-01, aktualizuje a rozšiřuje informace shromážděné v dřívějších studiích. Financováno ze strany Australia Council.