76/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 17. května 1968 o  Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu tj. 25. března 1968. Platnost pro ČŘ od 1.1.1993

Platnost právní úpravy si ověřte.