U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnoctví se ve dnech 13. a 14. října uskutečnila online konference Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy.

Jejím pořadatelem bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR. Partnery organizace byly: Národní asociace dobrovolnictví z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví z. ú., Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a Kancelář Kreativní Evropa Kultura. Konference se uskutečnila pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví). Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna.

 

Jejím cílem bylo nejen znovu oživit a propagovat téma dobrovolnictví v kultuře a umění, ale také ukázat jeho výhody těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny také inspirativní projekty a příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury. Doufáme, že vás tento sborník příspěvků zaujme a poslouží tak k dalšímu rozvoji dobrovolnictví v kultuře.