Publikace je komplexní studií fenoménu dobrovolnictví v oblasti kultury – obsahuje vymezení dobrovolnictví, jeho typy, přínosy spolupráce s dobrovolníky, bariery, mýty o dobrovolnictví, způsoby profesionální organizace dobrovolnictví, sociální aspekty, zakotvení v právním řádu, výhody a bariery v dobrovolnictví, akreditovaný program atd. Druhá část přináší přes 20 příkladů dobré praxe rozdělené podle kulturních oborů (divadlo, hudba a tanec, festivaly, knihovny, muzea a galerie, památky) včetně příkladů ze zahraničí.