Publikace zkoumá, jakým způsobem různé jazykové komunity nachází čtenáře v konfrontaci s globalizovanou kulturou, které dominuje anglický jazyk, jaké mají překlady beletrie postavení ve vztahu k dalším literárním žánrům, či do jaké míry je podstatná finanční podpora překladů pro zachování kulturní rozmanitosti.

V roce 2018 se výzkum zaměřil na tři hlavní oblasti:

  • mapování podílu a rozsahu překladů beletrie ve vybraných zemích za účelem pochopení rozdílu preferencí čtenářů a nakladatelů ve vztahu k zahraniční beletrii
  • sledovat, kde jsou překlady určitých autorů vyhledávané a kde naopak stagnují
  • popsat a srovnat způsoby podpory literárních překladů v různých zemích