Kniha chce přispět k lepšímu pochopení diverzity kulturních výrazů v digitální éře a nastínit vhodné opatření a taktiky pro řešení výzev a využívání příležitostí, jež přináší nové technologie. První část publikace řeší právě toto, zatímco druhá se zabývá integrací digitálních technologií do přípravy a přijmutí kulturních strategií a politik. Třetí část hovoří o praktických iniciativách a projektech jež obsahují digitální technologie a podporují diverzitu. Dodatečné texty a rozhovory jsou v čtvrté a páté části.