Tato zpráva shrnuje přístup Major Partner Museums k rovnosti a diverzitě v řadách svých pracovníků a rady pro investice v kole 2015 až 2018. Zpráva obsahuje i doporučení, jak může Rada pro umění (Arts Council) podpořit Major Partner Museums v různých směrech.