Studie je výtahem (extraktem) z disertační práce PhDr. Jany Bejvlové Divadelní výkon – Měření výkonnosti neziskového repertoárového divadla (JAMU Brno, 2005). Práce popisuje standardní modely a nástroje pro měření výkonu (BSC model rovnovážného stavu) a modifikuje je na podmínky měření výkonnosti neziskového typu divadla. V našich podmínkách tedy od příspěvkové organizace až po obecně prospěšnou společnost. Přináší konkrétní návrh matice měření a analyzuje dopad a zpětnou vazbu tohoto měření, včetně možných strategických scénářů. Jde o adaptaci standardních nástrojů managmentu na podmínky uměleckých a kulturních ústavů.