Kniha prostřednictvím teoretického výzkumu analyzuje oblasti výtvarné tvorby ve speciální pedagogice, výtvarné výchově, arteterapii a umění. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola obsahuje výzkumně-analytickou studii na téma zobrazování postižení ve vybraných obdobích evropských dějin umění. Druhá kapitola se zabývá problematikou výtvarné tvorby ve výchově, vzdělávání a terapii. Komparuje teoretická východiska arteterapie, speciální výtvarné výchovy a inkluzivní výtvarné didaktiky. Třetí kapitola se věnuje etablování osob s postižením jako autorů uměleckých artefaktů a umělecké tvorbě jako specifické strategii sociální inkluze.