Autorem je Charles Landry. Nastiňuje působení klimatických změn, které zasahují dnešní svět a mají být až tak zásadní, jako byla průmyslová revoluce před 200 lety. Dochází k tektonickým posunům, které jsou umožněny digitálními zařízeními a mění města, společnost, ekonomii i kulturu.

Každé nové produkční prostředky tak mění fyzickou, mentální i organizační krajinu. Tento dramatický proces autor ilustruje na příkladu Uberu, který nevlastní žádné z vozidel, na příkladu Facebooku, který jako mediální společnost nevytváří žádný obsah, či obchodní síť Alibaba nebo Airbnb.

Digitálno je tak dominantní kulturní sílou 21. století, vtahující vše do své trajektorie. Ve světě plném dat se odehrává proměna na úrovni měnící základy byznysu i veřejných úřadů, ovlivňujíc tak všechny aspekty našich životů. Konektivita a data jsou novou formou kapitálu a poprvé v historii mladí učí staré, než jak tomu bývalo naopak.

Rozhodující subjekty získávají jedinečnou příležitost přestavět naše města jinak. Týká se to využití schopností sociálních médií, interaktivních platforem či otevřených dat, což má vést k prohloubení demokracie a akcentaci lidské perspektivy v technologickém rozvoji.