Případové studie jsou sestaveny tak, aby čtenáři zajistily jasný a zřetelný úvod ke každému projektu. Ke každému projektu je pak přidružena zpětná vazba, co se povedlo, co ne a co jaké ponaučení si z toho odnést. Projekty jsou vybrané vzhledem k šesti klíčovým tématům jako kurátorství nebo sociální média.