Studie byla vypracována pro Evropský parlament a analyzuje pozitiva a negativa, která vyplývají pro evropské filmaře z přímé distribuce filmů prostřednictvím internetu. Snaží se nastínit možný budoucí vývoj této přímé distribuce v závislosti na vývoji trhu a technologií a zároveň poskytuje filmařům rady pro vyrovnání se s vývojem, který již proběhl. V závěru poskytuje Evropskému parlamentu specifická politická doporučení.