Příspěvky v této knize zkoumají možné posuny v integraci nových technologií a digitální kultury do procesů potvrzování kulturní rozmanitosti a mezikulturní komunikace tím, že představí různé případové studie a analýzy trendů – zkoumání změn způsobených novým kontextem interaktivního a participativního internetu a reakce kulturního sektoru na ně a analýzu toho, jak se kulturní politiky zabývají digitální kulturou.