Tento článek využívá ke svému zkoumání Dánska různé metody. Předmětem výzkumu je Floridova teorie kreativní třídy aplikovaná na malé ekonomiky blahobytu. Za prvé autoři uskutečňují ekonometrickou analýzu. Za druhé provádějí kvalitativní rozhovory, které umožňují pokračovat ve vystavění teorie. Článek spojuje jejich výsledky ve čtyři stylizované typy kreativních měst a ústí v diskuzi o jejich politických výzvách.