Publikace nabízí inovativní náhled na kulturní gramotnost a mezikulturní dialog. Vznikla na základě ambiciózního pan-evropského projektu. Ten sledoval postupný vývoj kulturní gramotnosti u dětí. A pátral také po odpovědi na otázku „co to znamená být Evropanem*kou ve 21. století.