Tato esej nechce poměřovat a klást na váhy společenského hodnocení vědu a
umění a přihlížet převaze jednoho nad druhým. Chce poukázat na rovnost radosti z
tvorby ve vědě a umění, na hlubokou spirituální spokojenost z porozumění zákonům
reálného světa a tušené harmonii světa metafyzického.