Tato strategická studie se zaměřuje na dosud chybějící národní rozvojovou strategii Finska pro podnikání v sektoru kreativních průmyslů. Jedním z cílů je nalézt společný strategický záměr, což je nezbytné na státní, regionální i lokální úrovni. Společnosti, různé rozvojové a také financující subjekty by tak měly pracovat na cestě vstříc jednotné budoucí vizi.

Studie usiluje o zlepšení alokace stávajících financí a o lepší využití rámcových programů EU v budoucnosti. Zaměřuje se na ty nejpodstatnější činnosti pro podporu růstu a internacionalizace společností z kreativního sektoru. Celá tato strategie by se měla proměnit v implementaci konkrétních činností a realizovat průkopnické projekty, ale i předpovídat a řídit práci dle měnících se podmínek.