Zpráva je výsledkem činnosti Expertní pracovní skupiny na úrovni EU, pracující v letech 2008 až 2010. Překládá analýzu a doporučení k rozvoji součinnosti ve vzdělávání, a to zejména uměleckém.