Knihu vydala Evropská kulturní nadace a jako výstup její 9. ceny za výzkum v kulturní politice z roku 2012. Zkoumá spojení mezi kulturou a rozvojem, zaměřujíc se na implikace politiky, která klade zvýšený důraz na kulturní a kreativní průmysly v rámci „rozvojových zemí“.