Nezávislá studie vydaná Design Commission vznáší obavy, že digitální ekonomika Velké Británie nebude schopna naplnit společenský či ekonomický potenciál bez intenzivního zaměření se na složku designu.