Příručka se odkazuje na autorovy zkušenosti a schopnosti odhadnout efektivitu použití designu jakožto zdroj konkurenceschopné výhody v podnikání. Turner se snaží předat své zkušenosti s projekty a konzultacemi pro ikonické postavy světového businessu a vytvořit tak most mezi designem a jeho uplatněním v praxi.