Ve zprávě naleznete: pět klíčových poznání, která přineslo vyhodnocení prvních 18 měsíců programu „Design ve veřejném sektoru“: klíčová doporučení, jak zlepšit veřejné služby, podrobné rozčlenění programu, rozhovor s 19 participanty, internetové průzkumy.