Příval iniciativ, které používají metody designu, je v pohybu po celém světě. Snahou je zlepšení veřejné a sociální inovace a dosažení kreativních řešení přesahující konvenční uspořádání a metody. V rámci veřejného sektoru se jedná o nutnost zlepšení uživatelské zkušenosti v kombinaci s naléhavým tlakem na zvýšení produktivity.