Důvodem tohoto plánu pro obor designu je snaha o přenesení jeho elementů v Inovativní a Výzkumné Strategii na jedno místo a propojovat je do širších souvislostí směrem k designu, průmyslu, vládě a vzdělávání.