Design Leadership Program je navržen tak, aby pomáhal firmám identifikovat jejich největší strategické výzvy a vytvořit nové příležitosti k jejich překonání pomocí efektivního designu. Více než 96% podniků uvedlo, že tento program byl zásadní v tom, že jim pomohl řešit problémy, které se dříve nezabývají.

Zpráva zahrnuje shrnutí, jak design zvyšuje důvěru podniků a statistiky, jak program Design Leadership pomáhá zlepšovat obchodní výsledky.