Tento článek mapuje způsoby, jak porozumět fenoménu zábavy (jako kategorii kultury). Zaměřuje se na jeho různé polohy: zábavní průmysl, hodnotící kritéria užívaná jak konzumenty, tak kritiky, akademický pohled a psychologii. Syntézou těchto přístupů autoři navrhují definici zábavy napříč obory jako komerční kulturu orientovanou na diváka.