Tento dokument z produkce Crafts Council obsahuje shrnutí definic a širších metodologických přístupů, které jsou používány organizacemi zkoumajícími řemeslná odvětví mezi roky 1998-2012.