Databáze českého amatérského divadla navazuje na čtyřsvazkový projekt Dějiny českého amatérského divadla. Má encyklopedický charakter – slovníková hesla a digitalizované dokumenty obrazové i textové vytvářejí několik vzájemně provázaných a vnitřně bohatě strukturovaných bází (místa, soubory, osobnosti, přehlídky a jejich ročníky, divadelní organizace, pojmy, kalendária, bibliografie aj.). Databáze je koncipována jako otevřená, to znamená, že je průběžně zpracovávána a doplňována, nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění.