Publikace je součástí série výzkumů „Fit for the Future“, které zadává EDN. Text zkoumá vliv tanečních organizací na rozvoj uměleckých praktik, které vedou k větší pohodě jednotlivců i ve skupinách. A jejich důraz na solidaritu, rovnost, soudržnost a mezikulturní dialog.