Kniha jednoho z předních odborníků v oblasti kulturních studií kriticky zkoumá teorii, historii a praxi kultury. Jedná se o ucelený přehled hlavních diskusí v oblasti kulturních studií, ukotvený v historicky podmíněném vztahu mezi vládou a kulturou. Kniha rovněž sleduje vazbu kulturní a sociální sféry či vliv intelektuálů na organizaci současného kulturního života.