Dokument nastiňuje zásadní úlohu kultury ve formulování agendy pro budoucnost Evropy. Studie je výsledkem projektu, který zaštítila organizace ECP Lisbon Agenda Research Group, a předkládá příležitosti nového strategického využití kultury, které významnou měrou přispěje k transformaci Evropy v ekonomické, společenské a vzdělávací oblasti.