Studie identifikuje ekonomický a společenský přínos kulturních a kreativních průmyslů, jež byly výrazně zasaženy opatřeními zavedenými v důsledku pandemie covid-19. Ukazuje, nakolik plošná opatření nevyhovují specifikům kulturního sektoru a jaké krátkodobé i dlouhodobé strategie naopak přispějí k jeho udržitelnému rozvoji.