Kultura je dobrá pro vaše zdraví. Kultura spojuje. Kultura vzdělává. To nám tvrdí vlády a kulturní organizace, publikace však ukazuje proč je potřeba mít se před kulturou na pozoru.

Culture is bad for you volá po transformaci kulturních a kreativních průmyslů. Zkoumá rasovou, třídní a genderovou diskriminaci v kultuře. I přes tvrzení kulturních institucí o hledání a najímání talentovaných jednotlivců, se s kulturním vyloučením podle autorů lidé potýkají již od raného věku, ženy, lidé jiné než bílé barvy pleti a z nižších sociálních vrstev jsou systematicky vyškrtáváni.

Dokud tyto problémy kultura bude ignorovat, nelze jí v plné výši připisovat zásluhy za její pozitivní dopady na společnost.