Tento článek se věnuje analýze vznikajícího diskurzu kulturní diplomacie a praxi institucí Evropské unie, které se liší od těch v národních státech. Autor se vysvětluje rozdíly mezi pedagogickou a performativní funkcí v narativních strategiích národních států.