Publikace představuje konkrétní formáty přímé podpory pro autory a další profesionály v oblasti kultury, návrhy podpory kulturních a kreativních průmyslů a strategie pro posílení jejich konkurenceschopnosti. Cílem publikace je poskytnout přehled možných opatření tvůrcům kulturních politik.