Tento článek se zabývá iniciativami UNESCO, které jsou spojeny s ochranou kulturního majetku v případě válečných konfliktů. Studie je pojímána z hlediska potenciálního rozvoje a prozkoumává, za jakých okolností jsou tyto iniciativy adekvátní a komplexní pro rozvojové státy.