Jim McGuigan se zabývá kulturní politikou v nejširším slova smyslu. Kniha vychází ze současných kulturních politických iniciativ ve Velké Británii, USA a Austrálii. Zaměřuje se na: vzestup tržního uvažování ve správě umění, obnovu měst a umění, památky, rasu, identitu a kulturní občanství, cenzuru a morální regulaci, či roli komunikace zprostředkované počítačem v demokratickém diskurzu.